น้ำมันหอมระเหย

ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Effect of Four Herbal Plant Volatile Oil and Powder on […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

การตกแต่งผ้าหุ้มเบาะด้วยไมโครแคปซูลจากน้ำมันหอมระเหย

Finishing of automotive seat cover fabric with microcap […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การตกแต่งผ้าหุ้มเบาะด้วยไมโครแคปซูลจากน้ำมันหอมระเหย

การพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด้วยไมโครเอนแคปซูเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร

The Development of Antibacterial in Military Uniforms b […]

Tags:

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด้วยไมโครเอนแคปซูเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร

ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของไมโครเอนแคปซุเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร

The efficiency of  antibacterialby microencapsulation f […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของไมโครเอนแคปซุเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร

การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด

Design and build an essential oil distillation from lee […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด

ประสิทธิภาพของน้ำมันขมิ้นชันและน้ำมันยูคาลิปตัสในการควบคุมด้วงงวงข้าวสาร

Efficacy of Turmeric Oil and Eucalyptus Oil to Control […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของน้ำมันขมิ้นชันและน้ำมันยูคาลิปตัสในการควบคุมด้วงงวงข้าวสาร