ธูปฤาษี

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์

Production of Particle Board from Cattail and Applicati […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์

การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปด้วย Aspergillus niger TISTR3254 สำหรับนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล

Beducing sugar prodution from cattail stalk by aspergil […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปด้วย Aspergillus niger TISTR3254 สำหรับนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล