ถั่วลิสง

ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

By ฤษฎา วุฒิสาร, พงศธร ทองนุช, ภูริชญา เร่งพัฒนกิจ, วรา […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร

By นิธิ ด้วงผึ้ง และ สมชาย ชวนอุดม Year 2013 The 14th T […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร