ตะไคร้

การอบแห้งใบเตยและตะไคร้เพื่อผลิตเป็นชาชงสมุนไพรด้วยแหล่งพลังงานความร้อนหลายรูปแบบ

By สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, จุฑารัตน์ ทะสะระ, จุไรรัตน์ ส […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การอบแห้งใบเตยและตะไคร้เพื่อผลิตเป็นชาชงสมุนไพรด้วยแหล่งพลังงานความร้อนหลายรูปแบบ

ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของไมโครเอนแคปซุเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร

The efficiency of  antibacterialby microencapsulation f […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของไมโครเอนแคปซุเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร