ดีเอสพี

การพัฒนาควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบปรับความเร็วรอบโดยการปรับแรงดัน และความถี่ โดยดีเอสพี

The Development of Induction Motor 3 Phase with Variabl […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบปรับความเร็วรอบโดยการปรับแรงดัน และความถี่ โดยดีเอสพี