ชุดทดสอบการสั่นสะเทือน — วิจัย

การสร้างชุดทดสอบการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กโตรไดนามิกส์

Construct of elctro-dymamic vibration tester โดย ธนัช ศ […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การสร้างชุดทดสอบการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กโตรไดนามิกส์