ฉนวนความร้อน

คุณสมบัติของมอร์ต้าร์ยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับงานฝ้าเพดาน

โดย ประชุม คำพุฒ, กิตติพงษ์ สุวีโร

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน คุณสมบัติของมอร์ต้าร์ยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับงานฝ้าเพดาน

การผลิตไม้อัดจากซังข้าวโพดสำหรับเป็นผนังฉนวนความร้อนในอาคาร

Production of Plywood from Corncob for Heat Resistance […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การผลิตไม้อัดจากซังข้าวโพดสำหรับเป็นผนังฉนวนความร้อนในอาคาร