จมูกอิเลคทรอนิกส์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมมูร่าห์

โดย วันวิสา สาริบุตร, อรวัลภ์ อุปภัมภานนท์ และ ระพี กาญ […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมมูร่าห์