คู่มือปฎิบัติงาน

คู่มือปฎิบัติงานการเบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาตรี

โดย รำไพพรรณ ศรีแจ่มดี ปี 2564 สาระสังเขป คู่มือปฏิบัติ […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | No Comments »

คู่มือผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี

โดย ณชิตา หิรัญพิชา ปี 2562

Tags: ,

Posted in: Work Manual, กองกลาง (General Administration Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน คู่มือผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี