คอนกรีตอัดแรง

คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด

Basic properties of concrete containing strength enhanc […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด

การเสริมเหล็กบริเวณสมอยึดลวดอัดแรงที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดที่หัวสมอในพื้นคอนกรีตอัดแรง

Mild steel reinforced effect to compressive strength at […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเสริมเหล็กบริเวณสมอยึดลวดอัดแรงที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดที่หัวสมอในพื้นคอนกรีตอัดแรง