ความถ่วงจำเพาะ

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

By ศสิมา ตรีแก้ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ วิชา หมั่น […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

By ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, สุภัทร หนูสว […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง