ความชื้น

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

By ศสิมา ตรีแก้ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ วิชา หมั่น […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

การใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มและหัววัดไฟเบอร์ออพติกทำนายค่าความชื้นสมุนไพรชนิดผง (จันทร์ลีลา)

By ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง, สุรศักดิ์ ราตรี, นิภาพร อมัสสา […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มและหัววัดไฟเบอร์ออพติกทำนายค่าความชื้นสมุนไพรชนิดผง (จันทร์ลีลา)

การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด

By ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, จุฑารัตน์ ทะสะระ และ สุภวรรณ ฏ […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด

ผลของการอบแห้งต่อการลดลงของความชื้นและสมบัติการต้านทานแรงดึงของพอลิคาร์บอเนต

Drying Effect on Moisture Reduction and Tensile Strengt […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของการอบแห้งต่อการลดลงของความชื้นและสมบัติการต้านทานแรงดึงของพอลิคาร์บอเนต

ศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกขนาดเล็กในครัวเรือน

Study and Design of a Small Germinated Brown Rice Machi […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกขนาดเล็กในครัวเรือน

โครงการศึกษาค่าพารามิเตอร์บางชนิดที่มีผลต่ออายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

Parameters affected on Dried Foods Shelf Life โดย วัฒนา […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาค่าพารามิเตอร์บางชนิดที่มีผลต่ออายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง