ขี้เลื่อย

การหาค่าพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและจากกากไขมันในบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหาร

Calculating the value of heat energy from agricultural […]

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การหาค่าพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและจากกากไขมันในบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหาร

การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก้อนจากของผสมระหว่างส่วนที่เหลือของกากไขมันวัสดุทิ้งเสียทางการเกษตร

The study of heating value of fuel mass mixing between […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก้อนจากของผสมระหว่างส่วนที่เหลือของกากไขมันวัสดุทิ้งเสียทางการเกษตร

แผ่นไม้ขี้เลื่อยอัดพลาสติก

Plastics-sawdust in compacted board โดย เผ่าพงศ์ นิจจัน […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน แผ่นไม้ขี้เลื่อยอัดพลาสติก

การศึกษาสมบัติความต้านทานแรงดึงและการรับแรงกระแทกของโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา

Study o Tensile Strength and Impact Resistance Properti […]

Tags: , , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติความต้านทานแรงดึงและการรับแรงกระแทกของโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา