ก๊าซชีวภาพ

การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

Design and Construction of the Biogas Collection Boat f […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

พฤติกรรมของถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นไร้อากาศลูกผสมในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

Chracterization of an Anaerobic Baffled- Fixed Film Rea […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นไร้อากาศลูกผสมในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม