การออกแบบ

การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง

Design and Fabrication of Lotus Leaves Cutting Machine […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง

การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือก

Design and Fabrication of Continuous Flow Paddy Dryer โ […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือก

การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุชิ้นเนื้ออาหารลงกระป๋องความเร็วสูง

By สมัคร รักแม่, สาทิป รัตนภาสกร และ อำนาจ คูตะคุ Year […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุชิ้นเนื้ออาหารลงกระป๋องความเร็วสูง

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศิลปะสถานเพื่อการละคร

Performing Art Center โดย ธนากร ประกอบวงศ์ ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศิลปะสถานเพื่อการละคร

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแห่งประเทศไทย

The Interior Architecture Design Learning Center Disast […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแห่งประเทศไทย

ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเทียม

Design and development of a garlic sizing machine โดย จ […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเทียม

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

Design of Organizational Promotion Products โดย อิสสรีย […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

การพัฒนาเครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก

Development of Paddy Rice Seed Conveyor Machine โดย มาโ […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »

การออกแบบและสร้างเครื่องตีเส้นใยใบสับปะรด

Designing and Constructing a Pineapple Leaf Fiber Spinn […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเครื่องตีเส้นใยใบสับปะรด