การวิเคราะห์การเทียบโอนผลการเรียน

รายงานการวิเคราะห์การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562

โดย ชาลี จิตรีผ่อง ปี 2562 คำนำ การวิเคราะห์การเทียบโอน […]

Tags: ,

Posted in: Job Analysis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน รายงานการวิเคราะห์การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562