การลากขึ้นรูปลึก

อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกโลหะนอกกลุ่มเหล็กด้วยกระบวนการไฮโดรไดนามิกส์

Influence of non ferrous in hydrodynamics deep drawing […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกโลหะนอกกลุ่มเหล็กด้วยกระบวนการไฮโดรไดนามิกส์

การศึกษาอิทธิพลของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก

The Influence of the Alloy Sheet Metal on Hydrodynamic […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก

อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกแผ่นดินเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก

Infuence of the stainless steel sheet in hydrodynamic d […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกแผ่นดินเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก