การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียน

การรู้จำตัวอักษรแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเทคนิคการรู้จำตัวอักษรด้วยแสงร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่ใกล้เคียงโดยแสดงผลเป็นเสียงพูด

License plate recognition using optical character recog […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การรู้จำตัวอักษรแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเทคนิคการรู้จำตัวอักษรด้วยแสงร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่ใกล้เคียงโดยแสดงผลเป็นเสียงพูด