การพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก

Development of taro shell peeler โดย ศักรินทร์ หนูนุ่ม […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก

การติดตามผลโครงการพัฒนาอาชีพชนบท สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

A Follow-up Study of Pathum Thani Campus Project on Occ […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การติดตามผลโครงการพัฒนาอาชีพชนบท สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี