การผลิตเอทานอล

การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปด้วย Aspergillus niger TISTR3254 สำหรับนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล

Beducing sugar prodution from cattail stalk by aspergil […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปด้วย Aspergillus niger TISTR3254 สำหรับนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยลำต้นธูปฤาษีด้วยกรดเพื่อการผลิตเอทานอล

Study on optimum condition for acid digestion of cattai […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยลำต้นธูปฤาษีด้วยกรดเพื่อการผลิตเอทานอล

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี

โดย ศิริพร ลุนพรม และ สิริแข พงษ์สวัสดิ์

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี