การปรากฏสี

การปรากฏสีของภาพถ่ายผ่านเครื่องมองภาพสามมิติ D-up viewer

Color appearance of photograph demonstrated by D-up vie […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การปรากฏสีของภาพถ่ายผ่านเครื่องมองภาพสามมิติ D-up viewer