การนับเซลล์โซมาติก

การแบ่งส่วนและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

Somatic cell segmentation and counting in cow milk usin […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การแบ่งส่วนและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ