การทำแห้ง

การพัฒนาผงหุงข้าวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวเสาไห้

Development of Rice Cooking Instant Powder for Improvin […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผงหุงข้าวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวเสาไห้

การทำแห้งกากมันสำปะหลังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

By นาฏชนก ปรางปรุ, วิเชียร ดวงสีเสน, เทวรัตน์ ตรีอำนรรค […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การทำแห้งกากมันสำปะหลังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การออกแบบสร้างเครื่องทำแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟในสุญญากาศ

Design and manufacture a microwave-vacuum dryer โด […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบสร้างเครื่องทำแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟในสุญญากาศ