การถ่ายภาพอาหาร

อิทธิพลของอัตราส่วนแสงในการถ่ายภาพอาหารที่มีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค

Influence of Lighting Ratios in Food Photography on Con […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของอัตราส่วนแสงในการถ่ายภาพอาหารที่มีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค