การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

การศึกษาอิทธิพลความหยาบผิวของดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

A study of the influence of surface roughness of  Drawb […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลความหยาบผิวของดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสารหล่อลื่นโดยการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามของอลูมิเนียม

Finite element simulation of lubrications of aluminum b […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสารหล่อลื่นโดยการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามของอลูมิเนียม

การศึกษาสมบัติของวัสดุฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นแซนวิชรังผึ้งไม้อัดด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Study of the Thermal Insulation Material Properties wit […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติของวัสดุฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นแซนวิชรังผึ้งไม้อัดด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย

A Study of the Sandwich Materials for Lightweight Struc […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย