กล้าเชื้อเหลว

การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล

Study on suitable yeast strain to be used as starter fo […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล