กระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพา

การพัฒนากระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาจากผ้ายกเมืองนคร ตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำ

Development of notebook computer bags from water  wepel […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนากระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาจากผ้ายกเมืองนคร ตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำ