กระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องแบบสัมผัสเป็นจุด

การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการขึ้นรูปโลหะแผ่นทองเหลืองโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี

An analysis of macro-microstructure of brass sheet meta […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการขึ้นรูปโลหะแผ่นทองเหลืองโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี

อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นโลหะทองเหลืองด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง โดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข

Influence of forming brass plate with a single point in […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นโลหะทองเหลืองด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง โดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข