กรรมวิธีการผลิต

การสร้างสื่อการวิชากรรมวิธีการผลิต

A Creation of instructional packages in Manufacturing P […]

Tags: ,

Posted in: Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การสร้างสื่อการวิชากรรมวิธีการผลิต

การผลิตหนังเทียมจากวัสดุที่ใช้ทดแทนพลาสติพีวีซี

Preparation of Synthetic Leather from Materials Substit […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การผลิตหนังเทียมจากวัสดุที่ใช้ทดแทนพลาสติพีวีซี