โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม อมารี เรสซิเดนท์

Interior Architecture Design For Amari Residence Hotel

โดย นัฐสินี กฤตเวทิน

ปี 2553

บทคัดย่อ

อมารีเป็แบรนด์โรงแรมของกลุ่มอิตัลไทยที่หมอชัยยุทธปลุกปั้นมากับมือนานเกือบ 30 ปี มีอยู่ทั้งหมด 16 โรงแรมทั่วประเทศเป็นของอิตัลไทยเอง 10 แห่ง และรับบริหารอีก 6 แห่ง และในปัจจุบันแบรนด์ของโรงแรมอมารีได้เร่งเห็นจุดความสำคัญของประเทศไทยโดยแบรนด์อมารีถูกำมาตอกย้ำอีกครั้งเพื่อการต่อยอดโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ให้ทำง่ายขึ้น นอกจากโครงการโรงแรมเดิมโครงการแรกที่จะพัฒนาภายใต้ชื่ออมารีเอสเตท คือ “อมารี เรสซิเด้นท์” ในซอยศูนย์วิจัยเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่มีการบริหารจัดการแบบโรงแรมจำนวน 3 ตึก

โรงแรม อมารี เรสซิเด้นท์ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นโรงแรมที่เปิดเพื่อรองรับบุคคลที่มาใช้บริการโรงพยาบาลในย่านนั้นซึ่งเป็นศูนย์กลางครบวงจรในเรื่องการแพทย์ จึงเน้นด้านการอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนให้กับผู้ที่มาใช้โรงพยาบาล และยังเป็นรวมการติดต่อธุรกิจของชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในย่านนี้และยังตอบสนองการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย การบริกการภายในอาคารที่ตอบสนองผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีได้นำเอกลักษณ์ของแบรนด์อมารีมาประในการออกแบบภายในที่สอดคล้องกับตัวสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัยให้มีบรรยากาศที่หน้าอยู่ได้เป็นอย่างดี

การออกแบบนำแนวคิดเรื่องของการบำบัดมาใช้ในการออกแบบในเรื่องของการมองเห็น การรู้รส การได้กลิ่น การสัมผัส การได้ยิน-เสียง แต่ที่นำมาใช้จะเป็นเรื่อง การมองเห็น การสัมผัส องค์ประกอบที่ให้เรามองเห็นนั้น ได้แก่ แสง Light แสงที่พอเหมาะ แสงธรรมชาติ แสงประดิษฐ์ หรือแสงแดดสี Colour สีสันที่ใช้ประกอบอาคารรูปทรง Form ลักษณะรูปทรงของวัตถุที่มองเห็นทัศนียภาพ Views ภาพที่ปรากฏเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของผู้มาใช้โรงพยาบาลในย่านนี้ ซึ่งการออกแบบนั้นจะเน้นไปทางเรื่องธรรมชาติมาผสมผสานโดยคงละยังคงกลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ของโรงแรมไว้ดั่งเดิม

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม อมารี เรสซิเดนท์

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)