โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมลิลลี่ วาลเลย์

The Interior Architectural Design Lilly Valay Hotel

โดย ภาณุ สังข์ไพร

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการโรงแรม Lilly Valay โครงสร้างเก่าที่จะปรับปรุงและยังไม่เสร็จสิ้นภายในปีนี้ โดยประธานกรรมการบริหาร โรงแรมลิลลี่ วาลเลย์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2538 แต่ยังไม่เสร็จซึ่งผ่านมาเกือบ 15 ปีแล้ว ทำให้มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงโครงสร้างในส่วนที่เป็นโรงแรม

โครงการ Lilly Valay เป็นโครงการที่สร้างขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ 24,191 ตารางเมตร เป็นโครงสร้างเก่าที่จะปรับปรุงและยังไม่เสร็จสิ้นภายในปีนี้ โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนของสปา ส่วนที่พักส่วนของสระว่ายน้ำ แลส่วนที่เป้นร้านอาหารที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ และมีความพร้อมในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีจำนวนห้องพักที่ได้มาตรฐานรวม 104 ห้องภัตตาคารอาหาร ห้องจัดเลี้ยง และที่จอดรถมีการให้บริการที่ครบวงจรมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท จุดเด่นของโครงการ Lilly Valay คือมีการออกแบบตัวอาคารที่มีเอกลักษณ์รูปทรงสวยงาม โครงการ Lilly Valay ตั้งขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเทศกาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก และในช่วงที่ไม่มีเทศกาลก็มีการติดต่อธุรกิจอย่างมากหลาย จึงทำให้เกิดโครงการ Lilly Valay แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมลิลลี่ วาลเลย์

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)