โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

The Interior Architectural Design For Woodland Hotel And Resort Pattaya

โดย ธนวัฒน์ จรรยารักษ์

ปี 2553

บทคัดย่อ

วู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท มีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อไปพัฒนาในปัจจัยหลายๆ ด้านกล่าวคือ การสร้างภาพลักษณ์รีสอร์ทใหม่ให้ทันสมัย แลมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งจะทำให้กลุ่มลูกค้าและการวางแผนการตลาดขยายได้มากขึ้น และยังทำให้ผลกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ วู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท มีศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมที่ดีในฐานะโรงแรมชั้นนำในหาดพัทยา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนในหาดพัทยาและต้องการความเงียบสงบและสามารถชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่สวยงามของหาดพัทยาให้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสืบไป

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)