โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนินเทนโด

The Interior Architectural Design Office Project Recommendations Nintendo

โดย ชนินทร์ ภักดีวุฒิพงศ์

ปี 2553

บทคัดย่อ

ในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุตสาหกรรมเกมก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ด้วย รวมทั้งทุกๆ ส่วนของสังคม ไม่ว่าในชีวิตประจำวัน ครัวเรือนหรือสถานศึกษาต่างๆ เกือบกล่าวได้ว่าโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอนาคตยังสามารถพัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุดอีกด้วย

ตลาดอุตสาหกรรมเกมนับวันก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเกม (Hardware) หรือตัวเกม (Software) แต่ตลาดเกมในประเทศไทยในปี 2553 มีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ประมาณ 5-10% คิดเป็นมูลค่า 200-300 ล้านบาท ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมโลก มีการขยายตัวทางธุรกิจ 9% ต่อไปจะทำให้มูลค่าของเกม ประมาณ 328 ล้านบาท และจากการศึกษาข้อมูล สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่า กลุ่มวัยทำงานหรือกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้กลุ่มนี้ มีความต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจและเยาวชนที่มีปัญหากับครอบครัวซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเยาวชนติดเกม พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกของตนเอง จะแก้ไขได้โดยการทำเกมให้มีการละเล่นกันในครอบครัว และเป็นเกมในภาพสามมิติหรือการที่ตนเองได้ควบคุมละครเหมือนเราเล่นอยู่ภายในเกมจริงๆ ซึ่งจะสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และยังสามารถช่วยสภาพสังคมไทยที่ย่ำแย่ในปัจจุบัน

การศึกษาโครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในได้ศึกษาแนวทางการออกแบบของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมของผู้ใช้อาคาร ศึกษาถึงรายละเอียดพื้นฐานที่เกี่ยวกับสำนักงานโครงสร้างต่างๆ ของสำนักงาน เช่น โครงสร้างภายนอกและภายใน งานระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเยี่ยมชม รวมทั้งหาข้อมูลจากหนังสือและเวปไซตท์ต่างๆ เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ไปสู่งานออกแบบ ตลอดจนศึกษาโครงการเปรียบเทียบ การใช้บริการที่ใกล้เคียงกับโครงการที่ทำการศึกษา

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนินเทนโด

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)