โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

Memorial Peace Museum Of World War 2

โดย ปฏิภาณ เรืองโสภณ

ปี 2553

บทคัดย่อ

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย มีระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนักสามารถเดินทางไป-กลับ ได้ใน 1 วัน หากต้องการจะพักค้างก็มีสถานที่ให้เลือกหลากหลาย เช่น บ้านพักในเรือนแพ รีสอร์ทริมน้ำ รีสอร์ทบนภูเขา บ้านทาร์ซาน ฯลฯ กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่คงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก และมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ที่ควรศึกษาอยู่มากมาย เช่น เจดีย์สามองค์ ทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี รวมถึง สุสานสหประชาชาติ เขาช่องไก่ (เขาปูน) สุสานสหประชาชาติดอนรัก (ป่าช้าอังกฤษ) สุสานช่องเขาขาด สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่หลงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้จัดทำเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสนใจในเรื่องของการออกแบบพิพิธภัณฑ์ ภายในให้มีมาตรฐาน เป็นสากลมากมากยิ่งขึ้น จากการทำในรูปแบบของงาน Concept

ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี มีการเติบโตไม่ค่อยสดใสนักจะเห็นได้จากผู้เยี่ยมเยือนมีอัตราในปี พ.ศ. 2550 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 4.7 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยว 8,812.73 ล้านบาท เทียบกับก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 5.2 ล้านคน (สำนักงานสถิติ จังหวัดกาญจนบุรี) จำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง และโรคภัยต่างๆ ทำให้การท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นซบเซา

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)