โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมเกี่ยวกับพิธีวิวาห์ “โรงแรมเว้ดดิ้ง”

Wedding Hotel

โดย อาทิตย์ ธนเจริญวัชร

ปี 2553

บทคัดย่อ

การแต่งงาน คือ พิธีกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งชีวิตรักที่จัดขึ้นท่ามกลางความยินดีปรีดาของคู่รักและสักขีพยานเพื่อประกาศความเป็นสามี-ภรรยากน (การแต่งงานจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2552) ซึ่งในจะต้องเตรียมงานต่างๆ มากมายเช่น สถานที่ ชุด ดอกไม้ จัดเลี้ยง ถ่ายรูป ฯลฯ (วางแผนแต่งงาน center wedding,) เนื่องจากเป็นงานที่สำคัญแต่ละคู่จึงใช้เวลาที่จะเลือกสิ่งต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับวันงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตสมรส

การจัดเตรียมงานแต่งงานแต่ละคู่จะต้องใช้เวลาในการเลือกสิ่งต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ เพราะต้องเดินทางออกตามหาสิ่งที่ใช้ในการจัดงานในสถานที่ต่างๆ หลากหลายที่ เป็นการสิ้นเปลืองเวลาเป็นอันมาก อีกทั้งวันงานแต่งงานก็ต้องหาสถานที่ในการจัดงานและงานลี้ยงโดยที่ต้องเดินทางจากที่จัดพิธีไปยังที่จัดเลี้ยงแล้วก็ไปยังที่ส่งตัวเข้าหา ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นอย่างมาก การซึ่งเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกคู่อยากจะให้วันที่สำคัญที่สุกในชีวิตมีงานที่ออกมาดีที่สุด

จึงเกิดเป็นโครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เวดดิ้ง โฮเทล (wedding hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมที่มุ่งเน้นไปในการรวบรวมสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับการจัดงานแต่งงาน รวบรวมมาไว้ที่นี่โดยมีพื้นที่สำหรับรองรับเกี่ยวกับพิธีมงคลสมรสตั้งแต่เริ่มเตรียมงาน จนถึงส่งตัวเข้าหอ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการเดินทางจัดเตรียมงาน และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักที่ต้องการการจัดงานแต่งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมเกี่ยวกับพิธีวิวาห์ “โรงแรมเว้ดดิ้ง”

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)