กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division)

การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561

Development of news clipping system of Rajamangala Univ […]

Tags: , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561

วิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

โดย ชลธิชา ศรีอุบล ปี 2562 คำนำ การวิเคราะห์ข่าวประชาสั […]

Tags: , ,

Posted in: Job Analysis, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน วิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

โดย ชลธิชา ศรีอุบล ปี 2562 คำนำ ฝ่ายข่าว กองประสัมพันธ์ […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of printed media with augmented reality tec […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี