Teaching Document

เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ในการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน Desktop

โดย วิริยา สมบูรณ์ผล ปี 2563 สาระสังเขป เอกสารประกอบการ […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Teaching Document, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ในการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน Desktop

แนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin

โดย เยาวลักษณ์ แสงสว่าง ปี 2561 สาระสังเขป

Tags: , , , , ,

Posted in: Teaching Document, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน แนวทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยด้วยการใช้ Turnitin

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดย […]

Tags: ,

Posted in: Teaching Document, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6