คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย รัศมิ์ลภัส อัศวนรากุล ปี (2563) สาระสังเขป คู่มือกา […]

Tags: ,

Posted in: Work Manual, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

Application of Value Chain for Modeling the Disbursemen […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลกระทบของอุณหภูมิและความดันที่มีต่อกระบวนการกลั่นตัวทำละลายที่ใช้แล้วภายใต้สภาวะสุญญากาศ

Effect of temperature and pressure on used hydrocarbon […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของอุณหภูมิและความดันที่มีต่อกระบวนการกลั่นตัวทำละลายที่ใช้แล้วภายใต้สภาวะสุญญากาศ

การเตรียมแผ่นยางลดความเมื่อยล้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว

Preparation of anti – fatigue mat from natural ru […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมแผ่นยางลดความเมื่อยล้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว

อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อสมบัติของรอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

Influence of gas metal arc welding parameters on T-join […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อสมบัติของรอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

สายอากาศไดโพลล็อคพิริออดิกแบบแถวลำดับสำหรับประยุกต์ใช้ ในระบบอัลตราไวด์แบนด์

Log – periodic dipole array antenna for ultra – w […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน สายอากาศไดโพลล็อคพิริออดิกแบบแถวลำดับสำหรับประยุกต์ใช้ ในระบบอัลตราไวด์แบนด์

ผลกระทบของการใช้ตะกอนประปา ทรายบด และเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดประลัยแรงดึงและการหดตัวแบบออโตจีนัสและแบบแห้งของคอนกรีต

Effect of using water supply excess sludge, ground sand […]

Tags: , , , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของการใช้ตะกอนประปา ทรายบด และเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดประลัยแรงดึงและการหดตัวแบบออโตจีนัสและแบบแห้งของคอนกรีต

การศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคาเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เตรียมจากแร่แมกเนติกลูโคซีน

The photo catalytic activity of glazed clay roofing til […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคาเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เตรียมจากแร่แมกเนติกลูโคซีน

การศึกษาชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือและสารเคลือบผิวที่มีผลต่อแม่พิมพ์ปั๊ม เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 2 บาท

Study of tool steel and coating materials on stamping d […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือและสารเคลือบผิวที่มีผลต่อแม่พิมพ์ปั๊ม เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 2 บาท

สายอากาศไมโมแบบฟิล์มบางขนาดกะทัดรัดรูปคล้ายพระจันทร์สำหรับ ประยุกต์ใช้กับระบบอัลตราไวด์แบนด์และซุปเปอร์ไวด์แบนด์

Compact Moon Shaped Thin-film MIMO Antenna for Ultra-wi […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน สายอากาศไมโมแบบฟิล์มบางขนาดกะทัดรัดรูปคล้ายพระจันทร์สำหรับ ประยุกต์ใช้กับระบบอัลตราไวด์แบนด์และซุปเปอร์ไวด์แบนด์

การปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเหมาะสมกลุ่มอนุภาค

Improvement of Power System Stability of AC Electrified […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเหมาะสมกลุ่มอนุภาค

การศึกษารูปแบบสัญญาณอะคูสติกส์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแตกหักของวัสดุ

A Study of Acoustic Emission Waves Characteristics Gene […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษารูปแบบสัญญาณอะคูสติกส์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแตกหักของวัสดุ

กำลังรับแรงอัดของเสาไม้ที่เสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์กลาส

Compressive Strength of Fiber Glass Reinforced Timber C […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน กำลังรับแรงอัดของเสาไม้ที่เสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์กลาส

อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งผิวและความเค้นตกค้างในกระบวนการกดรีดผิวแข็งด้วยบอล

Influence of Parameters on Surface Hardness and Residua […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งผิวและความเค้นตกค้างในกระบวนการกดรีดผิวแข็งด้วยบอล

การแยกเซลลูเลสและกลูโคสจากสารละลายไฮโดรไลเซทของหญ้าเนเปียร์ด้วยการกรองระดับอัลตราฟิลเตรชันและนาโนฟิลเตรชัน

Cellulase and Glucose Separation from Napier Grass Hydr […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การแยกเซลลูเลสและกลูโคสจากสารละลายไฮโดรไลเซทของหญ้าเนเปียร์ด้วยการกรองระดับอัลตราฟิลเตรชันและนาโนฟิลเตรชัน