คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การวิเคราะห์ความสามารถที่สังเกตได้ในการประมาณค่าสถานะของเครื่องมือวัดสำหรับระบบไฟฟ้าด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Analysis of observability in state estimation of instru […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ความสามารถที่สังเกตได้ในการประมาณค่าสถานะของเครื่องมือวัดสำหรับระบบไฟฟ้าด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

การวิเคราะห์ความพร้อมในการผลิตกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาดใหญ่ 1 เมกะวัตต์

Analysis of plant availability of a large scale 1 MW PV […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ความพร้อมในการผลิตกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาดใหญ่ 1 เมกะวัตต์

พฤติกรรมกลไกภายในระหว่างชั้นดินถมและวัสดุทางเลือกใหม่ด้วย เครื่องทดสอบการเฉือนตรงขนาดใหญ่

Interaction behavior between backfill soil and renewabl […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมกลไกภายในระหว่างชั้นดินถมและวัสดุทางเลือกใหม่ด้วย เครื่องทดสอบการเฉือนตรงขนาดใหญ่

ผลกระทบของเถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิลโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

The effect of rice husk ash as additive in recycled hig […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของเถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิลโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

ผลของจุดต้านทานการหมุนต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงกระทำแบบจุด

Effect of rotational spring joint on large deflection b […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของจุดต้านทานการหมุนต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงกระทำแบบจุด

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน

Comparison analysis of performance ratio between thin f […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน

การควบคุมกระแสไฟฟ้าของโหลดด้วยอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดโดยใช้เทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบทำนายล่วงหน้า

The load current control by grid-connected inverter usi […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมกระแสไฟฟ้าของโหลดด้วยอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดโดยใช้เทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบทำนายล่วงหน้า

อิทธิพลรูปแบบโลหะเติมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ต่างชนิด AISI 304 และ AISI 316L

Effect of filler metals on dissimilar AISI 304 and AISI […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลรูปแบบโลหะเติมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ต่างชนิด AISI 304 และ AISI 316L

การออกแบบและปรับปรุงวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8

Design and improvement of power converter for dimming b […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและปรับปรุงวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8

การวิเคราะห์การลดลงของสมรรถนะระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 1 เมกะวัตต์

Analysis of performance degradation between a 1MW PV ro […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์การลดลงของสมรรถนะระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 1 เมกะวัตต์

การศึกษากระบวนการเชื่อมท่อกับเพลาวัสดุ AISI 304 ด้วยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

A study of friction weldind process on AISI 304 stainle […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษากระบวนการเชื่อมท่อกับเพลาวัสดุ AISI 304 ด้วยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

พฤติกรรมของผนังอิฐก่อที่เสริมกำลังด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วระบบพ่นภายในโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก

Behavior of Masonry Wall Infilled RC Frame Strengthened […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของผนังอิฐก่อที่เสริมกำลังด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วระบบพ่นภายในโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทาง

Photovoltaic cell energy transfer system using series c […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทาง

การศึกษาแรงกระทำต่อชุดล้อรถไฟในแนวดิ่ง

Study of vertical force acting on train wheels โดย รัชศ […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาแรงกระทำต่อชุดล้อรถไฟในแนวดิ่ง

การวิเคราะห์การติดตั้งสถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ

Analysis of solar-powered charging station installation […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์การติดตั้งสถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ