คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การควบคุมอินเวอร์เตอร์สามเฟสโดยใช้โมเดลการควบคุมแบบทำนายค่ากระแสไฟฟ้า

The control of three phase inverter using predictive cu […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาอิทธิพลความหยาบผิวของดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

A study of the influence of surface roughness of  Drawb […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของเสายื่นภายใต้แรงกระทำที่ปลายโดยวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์

Postbuckling behavior of cantilever column under end lo […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาและทดสอบเครื่องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง

Study and testing of lotus seed shell peeling machine โ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การออกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโซลิดสเตดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

The design of a solid state circuit breaker for low vol […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้าย ที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

Alternative study on UV protection and anti-bacterial p […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิวและสารหล่อลื่นในกระบวนการตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

Comparative study of coating material and lubricant typ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิวและสารหล่อลื่นในกระบวนการตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

สายอากาศไมโครสตริปรูปวงกลมแบบไมโมสำหรับระบบอัลตราไวด์แบนด์

Mimo circular shaped microstrip antenna for ultra-wideb […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน สายอากาศไมโครสตริปรูปวงกลมแบบไมโมสำหรับระบบอัลตราไวด์แบนด์

การควบคุมตำแหน่งของแขนกล 6 แกนผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

Position control of 6 axis robot arm through network sy […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมตำแหน่งของแขนกล 6 แกนผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด

Basic properties of concrete containing strength enhanc […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด

การศึกษาพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิด และเชลแลค

Study on Poly(lactic acid)/ Shellac Polymer-Blend โดย เ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิด และเชลแลค

การแบ่งส่วนและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

Somatic cell segmentation and counting in cow milk usin […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การแบ่งส่วนและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

การศึกษาสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำที่วัลคาไนซ์แล้ว

Mechanical properties of vulcanized and Deproteinized n […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำที่วัลคาไนซ์แล้ว

การควบคุมแบบพีไอดี+ฟัซซีของระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร

PID+Fuzzy control of the obstacle avoidance system for […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมแบบพีไอดี+ฟัซซีของระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร

การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าทอจากฝ้าย/สแตนเลส

A study on electromagnetic shielding effectiveness of c […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าทอจากฝ้าย/สแตนเลส