คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

อิทธิพลของตัวริเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงและการกระตุ้นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีต่อสมบัติของวัสดุคอมโพสิตอีพ็อกซี่

The influence of photo-initiator and pre-curing process […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

Planting rhizophora mucronata with the biological pelle […]

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | No Comments »

การประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อวางแผนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดชั้นใน

Application of demand forecasting technique for product […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

อิทธิพลของการอบคืนตัวต่อการเชื่อมแบบแรงเสียดทานเหล็กกล้า AISI 1045

Effects of tempering on the friction welding of AISI 10 […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของการอบคืนตัวต่อการเชื่อมแบบแรงเสียดทานเหล็กกล้า AISI 1045

การศึกษาวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบสองทิศทาง 4 เฟส ด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟ

The Study of 4 Phases Bidirectional DC Converter Circui […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบสองทิศทาง 4 เฟส ด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟ

การศึกษาผลกระทบการขวางการไหลของอากาศต่อประสิทธิภาพการทำงานของกัง หันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยวิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์

The study of air flow obstruction effect on small wind […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลกระทบการขวางการไหลของอากาศต่อประสิทธิภาพการทำงานของกัง หันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยวิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์และออกแบบชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าแบบสมาร์ทสำหรับแบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

Analysis and design of the smart charger controller uni […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์และออกแบบชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าแบบสมาร์ทสำหรับแบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

การแทรกซึมเกลือคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมและโครงสร้างคอนกรีตที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล

Chloride Penetration ofConcrete Using Industrial Wastes […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การแทรกซึมเกลือคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมและโครงสร้างคอนกรีตที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล

การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับพื้นที่ใบหน้าและวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้การประมวลผลภาพ

Development of Facial Space and Object Detection Techni […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับพื้นที่ใบหน้าและวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้การประมวลผลภาพ

การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงในห้องประชุมโดยใช้การแปลงฟูริเยร์แบบเร็วร่วมกับตัวกรองดิจิตอล จำกัด

Studying and Improving Speech Signal Quality in Meeting […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงในห้องประชุมโดยใช้การแปลงฟูริเยร์แบบเร็วร่วมกับตัวกรองดิจิตอล จำกัด

การเสริมความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ชนิดเสาเหล็กฉากขาเท่า โดยวิธีการเพิ่มหน้าตัดและการเสริมค้ำยัน

Strengthening of Self-supporting Communication Towers C […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเสริมความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ชนิดเสาเหล็กฉากขาเท่า โดยวิธีการเพิ่มหน้าตัดและการเสริมค้ำยัน

การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องคีบอ้อย

Performance Evaluation of Sugarcane Grab Loaders โดย อิ […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องคีบอ้อย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง

Design and Development of a Dried Lotus Seed Sheller โด […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง

สมบัติเชิงกลและการยึดติดกับเส้นด้ายควบไนล่อนของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์

The mechanical properties and Nylon cord adhesion of na […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน สมบัติเชิงกลและการยึดติดกับเส้นด้ายควบไนล่อนของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์

Hydrothermal synthesis, characterizations, and applications of nanosheets from Thai natural magnetic leucoxene mineral

By Wissanu Charerntanom Year 2016  Abstract Titanium di […]

Tags: , , ,

Posted in: Dissertation, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน Hydrothermal synthesis, characterizations, and applications of nanosheets from Thai natural magnetic leucoxene mineral