คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

ปัจจัยของกระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าที่มีผลต่อสมบัติวัสดุเหล็กแม่พิมพ์พลาสติก

Influence of electrical discharge machining process par […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

สมบัติเชิงกลของซีเมนต์เพสต์เสริมเส้นใยมะพร้าวโดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน

Mechanical properties of cement paste reinforced with c […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การแยกชนิดกระดาษลูกฟูกด้วยเทคนิคการนับพิกเซล

Corrugated cardboard classification by pixel counting t […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล

Analysis of smart home energy demand using data mining […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดเหล็กกล้าแม่พิมพ์ NAK80 ด้วยวิธีอีดีเอ็มชนิดตัดด้วยเส้นลวด

The investigation on the effect of wire-EDM process par […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดเหล็กกล้าแม่พิมพ์ NAK80 ด้วยวิธีอีดีเอ็มชนิดตัดด้วยเส้นลวด

อิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อท่อเหล็กกล้­าไร้­สนิม AISI304L และท่อเหล็กกล้าไร้­สนิม AISI316

Effect of gas tungsten arc welding current on AISI304L […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อท่อเหล็กกล้­าไร้­สนิม AISI304L และท่อเหล็กกล้าไร้­สนิม AISI316

Two-layered polypropylene and polyethylene product by one-step rotational molding.

By  Ektinai Jansri Year 2017 ABSTRACT A two-layered pro […]

Tags: , , , ,

Posted in: Dissertation, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน Two-layered polypropylene and polyethylene product by one-step rotational molding.

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

Defects reduction in the motorcycle spare parts product […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลตรีไซเคิล /พอลิบิวทิลีนเทเรฟแทเลต และโวลลาสต์โทไนต์ คอมพอสิต

 Mechanical and Thermal Properties of Recycled Polyethy […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลตรีไซเคิล /พอลิบิวทิลีนเทเรฟแทเลต และโวลลาสต์โทไนต์ คอมพอสิต

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

The Risk Assessment of Carbonation Induced Corrosion an […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ผลกระทบของความละเอียดของผงหินปูนต่อสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอย และผงหินปูน

Effect of Limestone Powder on Properties of Concrete wi […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของความละเอียดของผงหินปูนต่อสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอย และผงหินปูน

โครงสร้างจุลภาคของโลหะเชื่อมพอกแข็งโครเมียมสูงบนผิวทรงกระบอกเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S45C ด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลัก

Microstructure of High Chromium Hard-faced Weld Metal o […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน โครงสร้างจุลภาคของโลหะเชื่อมพอกแข็งโครเมียมสูงบนผิวทรงกระบอกเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S45C ด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลัก

การสร้างพลาสมาเย็นสำหรับประยุกต์ในงานเกษตรกรรม

Cool plasma generation for agriculture applications โดย […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การสร้างพลาสมาเย็นสำหรับประยุกต์ในงานเกษตรกรรม

การกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากสาหร่ายโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Removal of toxins from algae by photocatalytic process […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากสาหร่ายโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

การสร้างชั้นผิวเคลือบอะลูมิเนียมผสมบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม

Aluminum alloy cladding on s45c carbon steel surface by […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การสร้างชั้นผิวเคลือบอะลูมิเนียมผสมบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม