คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มีความจำเพาะและความไวในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร

Development of molecular biology technique for specific […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มีความจำเพาะและความไวในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

Isolation of bacteriocin producing lactic acid bacteria […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับกำจัดสารอินทรีย์สีย้อมจากระบบอุตสาหกรรม

Development of photoelectrocatalytic cell prototype com […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับกำจัดสารอินทรีย์สีย้อมจากระบบอุตสาหกรรม

ฤทธิ์สงบนิ่งของปลาดุกอุยเทศและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากกานพลูและขี้เหล็ก

Sedative Activity on Hybrid Catfish and Antibacterial A […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน ฤทธิ์สงบนิ่งของปลาดุกอุยเทศและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากกานพลูและขี้เหล็ก

การผลิตอาหารสัตว์ด้วย Enterococcus faecium A028 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่

Production of Animal Feed with Enterococcus faecium A02 […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตอาหารสัตว์ด้วย Enterococcus faecium A028 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่

ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวาน

Toxicity and bioactivity of extracted pikudtripitjuk in […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวาน

การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

Planting rhizophora mucronata with the biological pelle […]

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อนต้นแบบด้วยพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อน

Development of Thermal Adaptable Cloth Prototype with P […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อนต้นแบบด้วยพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อน

การพัฒนาการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย

Preparation development of polymer capsule encapsulatin […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย

การสร้างชุดทดสอบความหวานของอ้อยและน้ำตาล

Fabrication of a test kit for sweetness detection of su […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การสร้างชุดทดสอบความหวานของอ้อยและน้ำตาล

การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

Improvement of tungsten oxide electrode fabrication app […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

สมการแอลโลเมตรีสำหรับการตรวจติดตามมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกร่วมกับหัวเชื้อราอัดเม็ด

Allometric equation for monitoring the above-ground bio […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน สมการแอลโลเมตรีสำหรับการตรวจติดตามมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกร่วมกับหัวเชื้อราอัดเม็ด

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาสารตกค้างเพนนิซิลีนจีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในนมโดยใช้เทคนิคไบโอเซนเซอร์

The Development of Analytical Methods for Detection of […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาสารตกค้างเพนนิซิลีนจีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในนมโดยใช้เทคนิคไบโอเซนเซอร์

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดแบคทีเรียภายใต้การเร่งด้วยแสงในช่วงที่ตามองเห็น

The Development of Semiconductor Electrodes for Hydroge […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดแบคทีเรียภายใต้การเร่งด้วยแสงในช่วงที่ตามองเห็น

การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณไทรามีนในปลา

The development of a test kit for detection of Tyramine […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณไทรามีนในปลา