มหาวิทยาลัยรัฐ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

Effects of learning activities Using instructional mode […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรือไฟฟ้าพ่นปุ๋ยและสารเคมีสำหรับสวนเกษตรยกร่อง

Electric boat for spraying insecticide in an agricultur […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ | ปิดความเห็น บน เรือไฟฟ้าพ่นปุ๋ยและสารเคมีสำหรับสวนเกษตรยกร่อง

การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากถ่านหินและกะลามะพร้าว

Adsorption of Direct-dye by Activated Carbon Prepared f […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากถ่านหินและกะลามะพร้าว

การประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่ฟลูออไรด์จัดหวัดตาก

Application of Geographic Information System for Fluori […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่ฟลูออไรด์จัดหวัดตาก

การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเล เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล

Production of Peroxidase from Ipomoea pes-caprae (Linn) […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเล เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล

การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยแมงกานีสซีโอไลต์

Ammonia Nitrogen Removal from Leather Tanning Industry […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยแมงกานีสซีโอไลต์

ลักษณะความเสียหาย และระบบสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย

Characteristics of Damage and Simple Method for Checkin […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน ลักษณะความเสียหาย และระบบสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย

การศึกษาทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงการทำงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนด กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

The Study of Ergonomics for Improvement in Production o […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การศึกษาทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงการทำงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนด กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลองกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องซักผ้า

Defect Reduction in Injection Process A Case Study of A […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลองกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องซักผ้า

การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตถังน้ำมันรถยนต์

An Application of Toyota Production System: A case stud […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตถังน้ำมันรถยนต์

การดำเนินการครอสโอเวอร์ที่ช่วยปรับสมดุลภาระงานในการขั้นวิธีทางพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางพนักงานสายการบิน

A Workload-Balance Crossover Operation in a Genetic Alg […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การดำเนินการครอสโอเวอร์ที่ช่วยปรับสมดุลภาระงานในการขั้นวิธีทางพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางพนักงานสายการบิน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบการขนส่งโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกรณีศึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Analysis and Design of Blood Transportation in Bangkok […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์และออกแบบระบบการขนส่งโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกรณีศึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การประยุกต์ใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงจากน้ำหนักความเสี่ยงในการวิเคราะห์สถานที่จอดพาหนะสำหรับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

Application of Center of Risk Gravity in the Location A […]

Tags: , , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ, หน่วยงานภายนอก | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงจากน้ำหนักความเสี่ยงในการวิเคราะห์สถานที่จอดพาหนะสำหรับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

การดูดซับโครเมียม (VI) จากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้ไคโตซาน

Adsorption of chromium (VI) from electroplating industr […]

Tags: , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยรัฐ | ปิดความเห็น บน การดูดซับโครเมียม (VI) จากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้ไคโตซาน