คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)

การพัฒนาเครื่องดื่มผงชงพร้อมดื่มจากน้ำซาวข้าวไรซ์เบอรี่

Development of Instant Powdered Beverage from Washing R […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเครื่องดื่มผงชงพร้อมดื่มจากน้ำซาวข้าวไรซ์เบอรี่

การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในแป้งกล้วยเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภาพ

A Study of Potassium and Magnesium in Banana Flour for […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในแป้งกล้วยเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภาพ

การประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการรอดชีวิตของโพรไบโอติก ที่ผ่านการตรึงเซลล์ด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทของน้ำผักผลไม้อัดเม็ด

Evaluation of Physicochemical Properties and Survival o […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการรอดชีวิตของโพรไบโอติก ที่ผ่านการตรึงเซลล์ด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทของน้ำผักผลไม้อัดเม็ด

คุณสมบัติของสารสกัด และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน

Property of Extracts and Protein Hydrolysate from Morin […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน คุณสมบัติของสารสกัด และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน

องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บราวนี่

Chemical Composition of Mango ‘Nam Dok Mai No. 4’ Peels […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บราวนี่

ผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและสารเคลือบผิวอัลจิเนทต่อคุณภาพของผลมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว

Effects of Crude Extract from Banana Peel and Alginate […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและสารเคลือบผิวอัลจิเนทต่อคุณภาพของผลมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว

ประสิทธิภาพการใช้ชันโรงขนเงิน (Tetragonula Pagdeni) ในการผสมเกสรเมล่อนในสภาพโรงเรือน

Efficiency of stingless bee (Tetragonula Pagdeni) as in […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพการใช้ชันโรงขนเงิน (Tetragonula Pagdeni) ในการผสมเกสรเมล่อนในสภาพโรงเรือน

ผลของ BA ร่วมกับ NAA และการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อฟิโลเดนดรอน เชอร์รี่เรด ในสภาพปลอดเชื้อ

Effects of BA and NAA Combinations and Gamma Radiation […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของ BA ร่วมกับ NAA และการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อฟิโลเดนดรอน เชอร์รี่เรด ในสภาพปลอดเชื้อ

อิทธิพลของการปลูกพืชร่วมระหว่างข้าวโพดหวานลูกผสมและถั่วเขียวผลผลิตสูงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ ต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและค่าการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

Effects of intercropping between hybrid sweet corn and […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของการปลูกพืชร่วมระหว่างข้าวโพดหวานลูกผสมและถั่วเขียวผลผลิตสูงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ ต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและค่าการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง

โดย หฤทัย ตันกุละ ปี 2561 บทคัดย่อ

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง

คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน

โดย : หฤทัย  ตันกุละ ปี :  2561 บทคัดย่อ

Tags: , , , ,

Posted in: Work Manual, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน

ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมด้วงหมัดผักและการศึกษาการผลิต การใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดปทุมธานี

Efficacy of Wood Vinegar for Controlling Flea Beetle an […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมด้วงหมัดผักและการศึกษาการผลิต การใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดปทุมธานี

ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Effect of Four Herbal Plant Volatile Oil and Powder on […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในการระบุสายพันธุ์องุ่นที่ใช้ทำไวน์ในประเทศไทย

Application of microsatellite markers for identificatio […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในการระบุสายพันธุ์องุ่นที่ใช้ทำไวน์ในประเทศไทย

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการจำแนกมะละกอพันธุ์ขอนแก่น 80

Development of molecular markers for identification of […]

Tags:

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการจำแนกมะละกอพันธุ์ขอนแก่น 80