Project

การผลิตสื่อสารคดีเรื่อง ศิลปะในการเลือกไม้ สู่เครื่องดนตรีสากล (กีตาร์โปร่ง)

จัดทำโดย ศุภชัย นามศักดิ์;ปรัชญา ปานม่วง สาขา เทคโนโลยี […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “อันตรายของสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อหมู”

Infographic Production “Danger of Catalyst Residues in […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การผลิตสตอปโมชันโดยใช้รูปแบบเปเปอร์โมเดลเรื่อง สังคมก้มหน้า

The Production of Stop Motion by Technique Paper Model […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง ฌ.เฌอ เพื่อศึกษาเทคนิคสโลว์โมชั่น (Slow Motion) และเทคนิคฟาสท์โมชั่น (Fast Motion)

จัดทำโดย กรรัตน์ บุญศรี;รัชดา ผดุงหมาย และ ชาญวิทย์ พาน […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์”

Produce of Animate Infographic in 2D “Software Li […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์”

การผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่อง “รูรับแสงในการถ่ายภาพ” ในรูปแบบเว็บไซต์

Production of instructional media “Aperture in ph […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่อง “รูรับแสงในการถ่ายภาพ” ในรูปแบบเว็บไซต์

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

จัดทำโดย วิภาวีร์ ทองนพคุณ;พรพนา เพ็งแจ่ม สาขา เทคโนโลย […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “เสือโคร่งกับหัวใจของการอนุรักษ์”

The Infographic Production “The Royal Tiger and Guardia […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “เสือโคร่งกับหัวใจของการอนุรักษ์”

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ”

จัดทำโดย ดนุชา เป็นไทย และ ศิขรินทร์ ดีพงศานนท์ สาขา เท […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ”

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (INTERACTIVE MOVIE) โดยผู้ชมสามารถเลือกเส้นเรื่อง (TIMELINE) ได้ด้วยตนเอง

THE PRODUCTION OF INTERACTIVE MOVIE AUDIENCE BE ABLE TO […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (INTERACTIVE MOVIE) โดยผู้ชมสามารถเลือกเส้นเรื่อง (TIMELINE) ได้ด้วยตนเอง

การใช้เทคนิคบันทึกภาพแบบไฮเปอร์แลปส์และลดความเร็วภาพเพื่อความน่าสนใจพร้อมสร้างความแปลกใหม่ทางภาพด้วยการซ่อนรอยตัดต่อสำหรับผลิตสารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Hyperlapse And Slow motion Techniques for The interest […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การใช้เทคนิคบันทึกภาพแบบไฮเปอร์แลปส์และลดความเร็วภาพเพื่อความน่าสนใจพร้อมสร้างความแปลกใหม่ทางภาพด้วยการซ่อนรอยตัดต่อสำหรับผลิตสารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์

The film production advertised for campaign spending so […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

The Development of Circulation Services Management for […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารผ่านวิทยุออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

THE COMPARISON OF MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY STUDET’ […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารผ่านวิทยุออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การผลิตเกม 2 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Development of a 2D Computer Game to Promote English Le […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตเกม 2 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย