คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

โครงการเสนอแนะพิพิธภัณฑ์กองการราชการไทย กระทรวงมหาดไทย

Project Recommendations of Museum Ministry of Interior […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะพิพิธภัณฑ์กองการราชการไทย กระทรวงมหาดไทย

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตจากธรรมชาติ

The Interior Architecture Proposal For Bionik Learning […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตจากธรรมชาติ

โครงการศึกษาและพัฒนาออกแบบโรงแรมแทมมารีน ล้านนา

Tamarind Lanna Hotel โดย จุฬาภรณ์ มณีวรรณ์ ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาและพัฒนาออกแบบโรงแรมแทมมารีน ล้านนา

โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อปรับปรุงสวนแก้วคอมมิวนิตี้นนทบุรี

Suan Kaew Community Mall Nonthaburi โดย พัชรินทร์ ภักสร […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อปรับปรุงสวนแก้วคอมมิวนิตี้นนทบุรี

โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ

Develop & Design Interior Architecture The Post Off […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

Health Long Stay For The Eldery โดย ปิ่นอนงค์ ลามอ ปี 2 […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันการเรียนรู้ขยะสีเขียว

Green Garbage Learning Institute โดย ธนเวทย์ ประกิจ ปี […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันการเรียนรู้ขยะสีเขียว

โครงการศึกษาทฤษฎีและหลักการในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสีเขียวศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด กรุงเทพฯ

Interior Space Energy Reservation Study For PTT Energy […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาทฤษฎีและหลักการในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสีเขียวศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

Interior Architecture Design Proposal Project For Matic […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาออกแบบและปรับปรุงอาคารศุลกสถานเก่าเป็นโรงแรมบูติก

Interior Architecture Design And Renovation The Old Cus […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาออกแบบและปรับปรุงอาคารศุลกสถานเก่าเป็นโรงแรมบูติก

โครงการศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงอุทยานการค้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร

Interior Renovation For Market-Park Chatuchak Station โ […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงอุทยานการค้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร

โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์กลางการบริการเพื่อเด็กพิการทางหู สมองและการเคลื่อนไหว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

Interior Architectural Study And Design For Disable Bli […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์กลางการบริการเพื่อเด็กพิการทางหู สมองและการเคลื่อนไหว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

โครงการพัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมมหัศจรรย์สีเขียวที่สยาม

Interior Architectural Design Project For Amazign Green […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมมหัศจรรย์สีเขียวที่สยาม

โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

Renovation Naval Museum โดย รวมพงศ์ เพชรพริ้ม ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

โครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่

Chiangmai Art And Cultural Museum โดย พัชรินทร์ ตั๋นแก้ […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาพัฒนาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่