คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา

โดย บุญสิตา ทองสุข ปี 2560 คำนำ คู่มือการปฏิบัติงาน งาน […]

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The study of students’ learning achievement through dif […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

The Interior Architecture Design Mahidol Learning Cente […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม อมารี เรสซิเดนท์

Interior Architecture Design For Amari Residence Hotel […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม อมารี เรสซิเดนท์

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยไทย

Thai Democracy Museum โดย ปัญชลี กาญจนประดิษฐ์ ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยไทย

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพผู้สูงอายุ ลุมพินี

โดย ธนพล ศรีสุพรรณ ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพผู้สูงอายุ ลุมพินี

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมลิลลี่ วาลเลย์

The Interior Architectural Design Lilly Valay Hotel โดย […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมลิลลี่ วาลเลย์

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

The Interior Architectural Design For Woodland Hotel An […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนินเทนโด

The Interior Architectural Design Office Project Recomm […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนินเทนโด

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

The Interior Architectural Design Sport Sctence Develop […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

Memorial Peace Museum Of World War 2 โดย ปฏิภาณ เรืองโส […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

โครงการศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

Develop And Design Architecture The National Maritime M […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย

Imtertor Architecture Design Poposal Project For Thaipo […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย

โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้อัญมณี จันทบุรี

Interior Architecture Design Poposal Project For Gem Kn […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้อัญมณี จันทบุรี

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมเกี่ยวกับพิธีวิวาห์ “โรงแรมเว้ดดิ้ง”

Wedding Hotel โดย อาทิตย์ ธนเจริญวัชร ปี 2553

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมเกี่ยวกับพิธีวิวาห์ “โรงแรมเว้ดดิ้ง”