Thesis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ

Risk analysis of a combine harvester with the applicati […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาความสามารถในการตัดเฉือนแนวเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C

Machinability study of hatdfacing welding bead on JIS-S […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

ผลกระทบของการผสมทรายที่มีผลต่อกำลังรับแรงเฉือนและกำลังรับแรงดัดของดินซีเมนต์ผสมทราย

Effect of sand mixture on shear strength and flexural s […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

Alternative study on UV protection and anti-bacterial p […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »

ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อกำลังอัดและการซึมผ่านหน้าของคอนกรีต

Effects of using rice husk ash from biomass power plant […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าทอจากฝ้าย/สแตนเลส

A study on electromagnetic shielding effectiveness of c […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบกะทัดรัดเพื่อประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบคู่

The development of compact rectangular monopole antenna […]

Tags: , , , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

ศึกษาการเตรียมน้ำมันละหุ่งดัดแปรจากเทคนิคการบ่มสุกด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อเป็นสารปรับปรุงแรวกระแทกสำหรับพอลิสไดรีน

Study the preraration of modified castor oil via ultrav […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีต่อเฉดสีของสีย้อมธรรมชาติสกัดจากใบหมี่บนเส้นใยไหมย้อมด้วยกระบวนการย้อมแบบดูดซึม

A study of effects of various mordants added to the dye […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับกระบวนการลอกกาวไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

A comparative study of a two-step zingibain enzyme and […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การลดการดีดตัวกลับของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง S355 ในกระบวนการดัดรูปด้วย

Spring back reduction of high strength steel S355 in th […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

อิทธิพลของตัวริเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงและการกระตุ้นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีต่อสมบัติของวัสดุคอมโพสิตอีพ็อกซี่

The influence of photo-initiator and pre-curing process […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

Planting rhizophora mucronata with the biological pelle […]

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | No Comments »

การประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อวางแผนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดชั้นใน

Application of demand forecasting technique for product […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

อิทธิพลของการอบคืนตัวต่อการเชื่อมแบบแรงเสียดทานเหล็กกล้า AISI 1045

Effects of tempering on the friction welding of AISI 10 […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของการอบคืนตัวต่อการเชื่อมแบบแรงเสียดทานเหล็กกล้า AISI 1045